Registraties

Paerdenkracht© is aangesloten bij CAT (Collectief Alternatief Therapeuten). Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten.Paerdenkracht© valt onder het Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Voor meer informatie over de klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/


Paerdenkracht werkt volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Daarnaast is Paerdenkracht geregistreerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), KREAC (Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach) en geregistreerd als ACT4kids coach.

De Algemene Voorwaarden van GAT, van toepassing op Paerdenkracht© vindt u hier.