Coaching

Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Bij equine assisted coaching werkt een coach met paarden samen om de cliënt te stimuleren over zichzelf na te denken, om zélf een oplossing te vinden op een coachvraag of thema. Coachvragen kunnen persoonlijke vragen zijn rondom het omgaan met spanning en stress, onzekerheid of het vinden van een persoonlijke balans. Kinderen kunnen veel baat hebben bij equine assisted coaching met het vergroten van weerbaarheid of zelfvertrouwen, het omgaan met gedragsproblematiek, (faal)angst, problemen met leeftijdsgenoten en het verwerken van rouw, echtscheiding of trauma en met ontwikkelingsstoornissen als ADD, ADHD en autisme spectrum stoornissen. Bij team coaching met een afdeling of organisatie staan onderlinge processen van de teamleden centraal en komen thema’s als het verbeteren van teamprestaties, onderlinge communicatie, leidinggeven en teambuilding naar voren. Bij equine assisted coaching gaat de cliënt actief aan de slag met leuke en uitdagende activiteiten, naast en nooit op het paard, in een rustige omgeving in de frisse buitenlucht. Het gaat vooral om ervaringsgericht leren en kan zowel individueel als in teamverband. Ervaring met paarden is hierbij absoluut niet nodig. De cliënt kan experimenteren met nieuw gedrag, in contact en in samenwerking met de paarden.

Waarom met paarden? Mensen worden geraakt door paarden en tijdens de omgang met paarden komen veel zaken op een natuurlijke manier aan de orde. Non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Paarden zijn gevoelig voor de kleinste signalen van mensen en zij reageren hierop in het hier en nu. Zonder oordeel geven zij duidelijke en eerlijke feedback. Deze reacties van de paarden geven veel informatie, maken mensen bewust van hun gedrag en motiveren tot verandering. Bij equine assisted coaching werken we richting een oplossing. Belangrijk is om te kijken naar het moment en hoe de cliënt, nu en in de toekomst om wil gaan met de coachvraag of een thema. Het paard helpt om hierbij op ontdekkingstocht te gaan.