Coaching

Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Bij equine assisted coaching bieden de paarden een extra dimensie om de cliënt te stimuleren over zichzelf na te denken en om toe te werken naar een oplossing. De cliënt gaat hiervoor actief aan de slag met het paard, in een rustige omgeving in de frisse buitenlucht. Het gaat vooral om ervaringsgericht leren. Ervaring met paarden is hierbij niet nodig.
Waarom met paarden? Mensen worden geraakt door paarden en tijdens de omgang met paarden komen veel zaken op een natuurlijke manier aan de orde. Gedachtes en gevoelens, non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Paarden zijn gevoelig voor de kleinste signalen van mensen en zij reageren hierop in het hier en nu. Zonder oordeel geven zij duidelijke en eerlijke feedback. Deze reacties van de paarden geven veel informatie, vergroten het zelfinzicht en motiveren tot verandering. Bij equine assisted coaching werken we oplossingsgericht. Belangrijk is om te kijken naar het moment en hoe de cliënt, nu en in de toekomst om wil gaan met de hulpvraag. Het paard helpt om hierbij op ontdekkingstocht te gaan.
Paerdenkracht biedt individuele coaching aan voor volwassenen en kinderen. Voor particulieren, organisaties en in opdracht van gemeenten binnen de Jeugdwet.