Team

Paerdenkracht© biedt teamsessies voor groepen die begeleiding zoeken in het bereiken van zelfgekozen doelen. Om te ontdekken hoe groei en verbetering gerealiseerd kan worden, nu en in de toekomst. Onderlinge communicatie, teambuilding, groepsprestaties, het herkennen en waarderen van ieders kwaliteiten en onderzoeken van leiderschap. Onzekerheid, omgaan met spanning en stress en prioriteiten stellen. Thema’s die van waarde zijn voor de belangrijkste asset in een organisatie, de medewerkers.

Bij Paerdenkracht© werk ik met paarden samen om teams te stimuleren zélf een oplossing te vinden op een thema. De paarden helpen om hierbij op ontdekkingstocht te gaan. Coach en team zijn bij equine assisted coaching gelijkwaardig. Het team is zélf verantwoordelijk voor het eigen veranderproces en de coach fungeert als facilitator en begeleider.

De eerste sessie start met een ontvangst waarbij kennis wordt gemaakt met de paarden en de manier van coaching. Er wordt inzicht verkregen in het thema en het doel, waar het team aan wil werken tijdens de sessie(s). Het team gaat vervolgens zelf actief aan de slag in de rijbak, met leuke en uitdagende groepsactiviteiten met paarden. Het gaat hierbij niet om het succesvol uitvoeren van de activiteit maar om de ervaringen en de inzichten die hieruit naar voren komen. Ervaring met paarden is hierbij absoluut niet nodig. Door het werken met paarden worden ervaringen bewust en gedragspatronen, gevoelens of aannames herkent. In contact en in samenwerking met de paarden kan het team experimenteren met nieuw gedrag.

Een teamsessie kan duidelijkheid geven over bestaande groepsprocessen, soms confronterend werken en groei en samenwerking binnen een team bevorderen. Maar gezamenlijk en actief aan de slag zijn met paarden is vooral ook leuk en ontspannend waardoor teambuilding ontstaat.