Kindercoaching

Paerdenkracht© biedt individuele sessies en trajecten voor kinderen die begeleiding zoeken bij hun dagelijkse uitdagingen. Deze uitdagingen kunnen variëren van het vergroten van weerbaarheid of zelfvertrouwen, het omgaan met gedragsproblematiek, (faal)angst, problemen met leeftijdsgenoten en het verwerken van rouw, echtscheiding of trauma. Daarnaast uitdagingen gerelateerd aan ontwikkelingsstoornissen als ADD, ADHD en autisme spectrum stoornissen.

De kinderen gaan actief aan de slag met paarden, met leuke en uitdagende spelletjes en activiteiten waarin het natuurlijke gedrag van het paard het gedrag van het kind spiegelt. Vaak wordt gevraagd contact te leggen met het paard, het samen te doen. Door het oefenen met het paard krijgt het kind de mogelijkheid om alternatief gedrag te leren en ontwikkeling komt op gang. Experimenteren, gedragsalternatieven oefenen en daartoe uitgedaagd of uitgenodigd worden.

Waarom met paarden? Door met paarden te werken kunnen kinderen ervaringsgericht leren. Paarden zijn authentiek, veroordelen en beoordelen niet waardoor kinderen in een emotioneel veilige omgeving kunnen leren en groeien. Ze zijn actief bezig en kunnen opgaan in hun spel met plezier en humor. Daarnaast hebben kinderen vaak nog niet de verbale en reflecterende vermogens die volwassenen wel hebben. Non-verbale communicatie en lichaamstaal, de taal van het paard, is dan een waardevolle en belangrijke manier van communiceren.

We werken vanuit de belevingswereld van de kinderen, hun fantasie en creativiteit. In een sessie worden leuke spelletjes gedaan met de paarden, die wel ergens over gaan en een zekere uitdaging in zich hebben. De kinderen komen bij paerdenkracht© om te leren en om te groeien, spelenderwijs. Bij het coachen met paarden gaat het niet om leren paardrijden, de activiteiten doen zij naast, nooit op een paard.