Individueel

Paerdenkracht© biedt individuele sessies voor mensen die begeleiding zoeken in het bereiken van zelfgekozen doelen. Dit kan variëren van het omgaan met spanning en stress, onzekerheid, verhogen van assertiviteit, creativiteit en probleemoplossend vermogen tot prioriteiten stellen en keuzes en plannen maken.

Bij paerdenkracht© werk ik met paarden samen om u te stimuleren zélf een oplossing te vinden. De paarden helpen om hierbij op ontdekkingstocht te gaan. Coach en cliënt zijn bij equine assisted coaching gelijkwaardig. U bent zélf verantwoordelijk voor het eigen veranderproces en de coach fungeert als facilitator en begeleider.

De eerste sessie start met een intake waarin kennis wordt gemaakt met de paarden en de manier van coaching. Er wordt inzicht verkregen in de coachvraag en waar u aan wilt werken tijdens de sessie(s). U gaat vervolgens zelf actief aan de slag in de rijbak, naast en nooit op het paard. Met leuke en uitdagende activiteiten in een rustige omgeving in de frisse buitenlucht. Het gaat hierbij niet om het succesvol uitvoeren van de activiteit maar om de ervaringen en de inzichten die hieruit naar voren komen. Ervaring met paarden is hierbij absoluut niet nodig.

Een equine assisted coachsessie verloopt volgens uw eigen tempo en ook mensen met angst voor paarden kunnen gebruik maken van equine assisted coaching. Door het werken met paarden worden ervaringen bewust en gedragspatronen, gevoelens of aannames herkent. U kunt vervolgens experimenteren met nieuw gedrag, in contact en in samenwerking met de paarden.